30 juli 2008

Visste, visste inte...

I Norrköpings Tidning konstaterar SJ att de kommer ställa krav på Banverket. Undra hur det skall gå med den attityd jag skrev om tidigare. Samtidigt ges ytligare bevis på SJ:s inkompetens på i logistik då de som får åka ersättningsbuss inte hinner med det tåg SJ lovat skulle vänta.

Banverket är inte mycket bättre. Igår sa Banansvarig på Banverket i Radio Östergötland att de misstänkte felet som orsakade stoppet i Måndags redan under reparationen av felet i Söndags. I Norrköpings tidning säger chefen för driftledningscentralen att de inte kunde förutse att felet skulle återupprepas. Bra kommunikation mellan medarbetarna.

Så väl organiserade fungerar våra två statliga tågbolag/verk.

Inga kommentarer: