7 juli 2008

Är ÖB och FRA oense?

Som jag skrivit om tidigare så sa Generaldirektören för FRA i Svd den 28 juni att argumentet att FRA-lagen behövs för att skydda trupp i Afghanistan är felaktigt. Detta har sedan förtydligats ytterligare på FRA:s hemsida.

Idag kommer ÖB ut i både DN och Svd och säger att försvaret måste ha FRA för att kunna skydda trupp i Afghanistan. ÖB vill dock inte lägga sig i integritetsdiskussionen eller hur FRA arbetar. Men vad menar ÖB med att "FRA-debatten har blivit olycklig" och samtidigt säger att de behöver FRA för att skydda trupp i Afghanistan? Menar ÖB att FRA-lagen behövs för att skydda trupp i Afghanistan och går på tvärs emot GD för FRA. Eller är det bara att ÖB inte kan hålla sig till en fråga i taget?

Det är inte lätt för oss medborgare att förstå varför FRA måste ha rätt och spana på all vår internettrafik som passerar Sveriges gränser då inte ens de som argumenterar för lagen kan vara överens om varför den behövs genom konkreta exempel.

Ja vi behöver någon typ av signalspaning men kan politiker, försvar, SÄPO med flera först bli överens om vad man vill göra med den och samtidigt hur de ska skydda oss medborgare så det inte används på orätta integritetskränkande sätt mot oss. Det gör inte den nuvarande lagen.

Inga kommentarer: