28 juli 2008

Bygg Ostlänken NU!!!

Under sommaren har ledningar rivits ner två gånger på järnvägen mellan Linköping och Norrköping. Bron vid Norsholm på samma sträcka har gått sönder två dagar i sträck. Folk har blivit sittande i strömlösa tåg i timmar som har lett till sanitär olägenhet. Under lång tid har också tågen haft sänkt hastighet norrifrån genom tunnlar in till Norrköping vilket har lett till konstanta förseningar på X2000-tågen. Punktlighetsstatistiken för Maj talar sitt eget tydliga språk med nästan 40% av tågen kom försent på sträckan Stockholm-Malmö-Stockholm. Det är uppenbart att denna del av södra stambanan är fullständigt undermålig. Det finns bara en lösning: Börja bygg ost-länken nu så den kan vara klar innan södra stambanan helt faller sönder och samman. Under tiden får SJ och Östgötatrafiken se till att ha bussar i ständig beredskap för undsätta de tåg som inte kommer fram.

Situationen blir tyvärr inte bättre av att varken SJ, Östgötatrafiken eller Banverket klarar av att ge ordentlig information. SJ uppdaterade nyss (18:39) sin information att X2000 som skulle kommit idag till Linköping 17:58 kommer 19:00. Tåget har ännu inte lämnat Norrköping och det tar 25 minuter. För ett par minuter sedan stod det fortfarande att tåget skulle komma 18:43.

Ansvaret för att det sker ligger hos regering, banverk, SJ, Östgötatrafiken och kommunerna gemensamt.

Östergötland är redan sämst att få arbetslösa i arbete. Att det inte finns ordentliga kommunikationer är en tydlig orsak till att länet inte utvecklas och nya jobb inte skapas.

Sätt spaden i marken NU, det borde gjorts för länge sedan.

Inga kommentarer: