26 september 2008

15+7 punkter som rör om politiken

Nu har ett nytt kapitel i FRA-sagan börjat. Detta kapitel är som tidigare kapitel i sagan intressant ur två vinklar: hur politiken fungerar och sakfrågan i sig.

Låt mig börja med sakfrågan om FRA:s uppdrag. Det nya förslaget är i princip en ny lag även om det kallas för kompletteringar. Alliansen har i sina riksdagsgrupper manglat fram femton punkter som presenteras i ett pressmeddelande från regeringen. Det är väl bara att gå igenom dem och se vad som uppnåts.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
  Toppen! Det gör att regeringen inte kan ändra inriktningen för FRA utan att gå via riksdagen.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
  Oklart vad det är för mer exakt praktisk skillnad mot den tidigare nämnden.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
  Bra, det underlättar kontroll.
 4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.
  Oklart vad det exakt betyder mer än att FRA inte som förut hade möjlighet lägga vantarna på all trafik.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
  Bra men visst finns det en risk att man råkar göra det. Men risker finns alltid.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
  Jätte bra. Tillsammans med 1 är det omöjligt, utan att det går genom rilksdagen, att FRA exvis används för jaga fildelare eller liknande.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
  Inte mycket att säga. Återstår och se vad som kommer fram i den.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
  Vad innebär särskilt tillstånd?
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
  OK.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
  Inte mycket att kommentera.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
  Tack!
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
  Åter igen tack!
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
  Varför inte även inkludera information som täcks av meddelandeskydd och kommunikation till sådana som täcks av sekretes, exvis advokater och läkare?
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
  Bra med en tydlig gräns.
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.
  Etiskt enligt vem? Känns mest som tom politisk argumentation.
SR:s Ekot har fått en lista på sju punkter med konkretisering om för vilka ändamål FRA skall få spana:
 • yttre militära hot mot landet
 • förutsättningar för svenskt deltagande i fredfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser
 • säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism
 • utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport
 • allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik
 • konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet
 • internationella företeelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Dessa punkter känns väldigt bra, utom den sista. Varför denna luddighet?

Vissa av oklarheterna ovan blir troligtvis tydligare när den verkliga propositionen kommer. Totalt sett känner jag mig ändå nöjd med vad som nu är känt. Problemet är att det finns en risk att den redan genomklubbade lagen kommer gälla ett tag innan den rättade versionen kommer. Tidningar och bloggar har som väntat blandade reaktioner. Allt från att nya lagen blir tandlös till att den fortfarande är kränkande. Att vi nu har klagomål från båda håll tyder på att lagen kanske är ett ganska bra konsensus. Här är några av de intressanta åsikter och analyser jag har läst: Magnus Norell på Newsmill, jurister från Centrum för Rättvisa på Newsmill, Ny Teknik lite om hur det skall gå till, Ny Teknik om att bloggarna vann, DN sammanfattar, SvD om hoten som skall bevakas, Sanna Rayman gör ungefär samma anlays som jag, Leif Nixon kompleterar med en sextonde punkt.

Det är förvånnade ur min synvinkel hur mycket förändringar som gått igenom med tanke på regeringens åsikt att alla har "missförstått" lagen. Vi har här fått en tydlig bekräftelse vem som missförstått lagen. Pinsamt är ett av orden man kan välja. Undervika vinst till opositionen säger SvD.

Jag har ju redan börjat ramla över till frågan kring det politiska spelet. De flesta seriösa bedömmare verkar vara ense om att regeringen var tvugna att ta i rejält för att inte ge oppositionen en vinst. Att regeringen rensade bordet har uppenbarligen irriterat Thomas Bodström som varit starkt upprörd i olika medier, dock helt utan sakargument. Så undra vem som driver på farsen nu, har vi bytt huvudrollsinnehavare från Tolgfors till Bodström. Ja enligt min bedömning.

Dock borde ju oppositionen enkelt kunna fortsätta anklaga regeringen för regeringsoduglighet efter att denna har behövt göra om och göra rätt i många av deras lagar. Undra när regeringen skall börja göra ordentliga förarbeten? De får gärna skippa att överarbeta så inget händer likt den förra regeringen.

Nu väntar jag på propositionen.

20 september 2008

EU attackerar Standby

DN skriver idag om EU-direktivet att ny hemelektronik skall dra max 1W i standbyläge. Fyra år senare är gränsen 0,5W. Olika undersökningar visar att hemelektronik som står i standby står för ca 10% av hushållselförbrukningen.
En avstängd PC kan dra 25-40W och en digitalbox ett tiotal watt. Det är både pengar i plånboken och miljöbelastning. Man skulle önska att det ingick i direktivet att alla apparater skall ha en strömbrytare som verkligen bryter strömen.
En stor fördel med denna typ av EU-direktiv är att EU är en tillräckligt stor marknad för att de skall rätta sig i ledet och att de levererar samma produkter till resten av världen. Det innebär att elförbrukningen inte bara begränsas inom EU utan även i exempelvis USA och Japan.

19 september 2008

Vad vore nätet utan sökmotorer?

Vad vore Internet och Webben utan sökmotorer? Det fanns en sådan tid. Det var inte enkelt att hitta information. Jag kommer ihåg när Altavista dök upp. Altavista var den första välfungerande sökmotorn.

Idag har vi massor av olika. Mest känd är Google. Även Google har flera sökmotorer som är mer eller mindre specialliserade. Det finns sökmotorer för bloggar, annonser, TV-tablåer, bostäder mm. Det finns också sådana som är kopplade till fildelning, exvis The Pirat Bay.

Titt som tätt så säger någon gammelmedia att en sökmotor har publicerat något. Vad sökmotorn har gjort är bara talat om att något finns. Lite som TV-tablån i tidningen.

Idag klagar mäklare i TV4:s nyheter att boligan indexerar bostäder som ligger ute på nätet till försäljning. (DN om boligan.) Boligan skriver bla ut om priset på bostaden har förändrats. Ett annat exempel är biografbolaget SF har tidigare klagat på siter som länkat till andra sidor än deras första sida-

Troligen är de största anledningarna till att mäklarna protesterar mot boligan att den konkurerar med deras egen, sämre site, hemnet. Samt att boligan kan pressa priserna och där med deras kourtage. De etablerade mäklarna har tidigare varit emot att släppa in nya mäklare med nya prissättningsmodeller på hemnet. Dvs mäklarna vill behålla sitt oligopol.

Om man inte vill att andra skall ta del av och använda den information man har; lägg då inte ut den på Internet. Vitsen med Internet och Webben är att samverka och dela resurser/material. Tror du mig inte, läs på! Börja exvis här och här.

Var glad att det finns sökmotorer!

Dags för nytt politiskt system

Avslöjandena hur det politiska spelet bakom FRA-frågan gått till. Via "Tankar från rooten" får jag en länk till Fokus och artikeln "Spelet om FRA". Den överensstämmer mycket väl med SVT:s dokumentär "FRA-tre bokstäver som skakade Sverige". Om bara hälften stämmer av det som står i Fokus artikel tycker jag att det är hemskt hur demokratin i Sverige fungerar och det är inte underligt att folk inte engagerar sig i de politiska patierna. Tyvärr bekräftar ju Centerns riksdagsman Federley att artikeln i stort stämmer.

Detta betyder att om ett gäng tjänstemän inom regeringskanslien tar fram ett förslag för att vara handlingskraftiga och lyckas övertyga sin minister som övertygar regeringen så spelar det ingen roll vad de direkt folkvalda tycker. Tyvärr är det ju svårt att tro att det inte gått till så i andra regeringar oavsett färg. Var är demokratin i det?

Hur skall vi komma till retta med detta? De vi har valt bör vara de som styr vilka förslag som går igenom. Inte makthungriga kariäristiska tjänstemän som smörar för sina ministrar.

Är det läge att omforma vår demokrati? Vi medborgare bör få inflytande i utfallet av olika enskilda frågor. Är Miljöpartiets hantering av EU-frågan med arbetsgrupper och medlemsomröstning rätt väg? Eller är Schweiz otaliga omröstningar rätt väg? Saken är klar på en punkt, vårt demokratiska system måste förändras. Hur? Jag vet inte.

18 september 2008

Heter USA:s största biltillverkare Tesla år 2030?

Detroit är i kris. vi ser miljardförluster hos tillverkare av bensinslukande bilar. Samtidigt verkar Elbilsleverantören Tesla inte har några problem att få tag i kapital trotts rådande finanskris. De kommer börja leverera en "normal" eldrivenpersonbil 2010 som uppföljare till sin sportbil Tesla Roadster. Har vi kommit in en bit i början av slutet av Detroit som biltillverkningens huvudstad? Heter USA:s största biltillverkare Tesla år 2030, eller blir det tidigare?
Läs mer i Ny Teknik.

17 september 2008

Norge skickar personuppgifter till USA

När jag kom hem idag läste jag på SVT Text att Norge har skrivit avtal med USA att lämna ut personuppgifter så som telefonnummer, resehistorik och mailadresser. Och Norge gnäller över att FRA kan avlyssna deras internettrafik som passerar Sverige.

(Aftonbladet, SVT)

Jag väntar med spänning på kvällens rapportsändning efter Carl Bildts försök till avhyvling av Rapport chefen i SR:s Studio 1. Jag undrar om Bildt i sin tur fått en avhyvling av Reinfeldt för att han pratar FRA. Målet är nu troligen att försöka ändra fokus från det faktum att FRA-debatten fortfarande lever på många håll. Bildt har inte förnekat att underättelser lämnas till diktaturer och att dessa underrättelser kan komma från FRA.

Ett tyst Sverige är ett kallt Sverige

Johan Ingerö avslöjar nu att Reinfeldts försvar i FRA-frågan är att tysta och ignorera debatten. Jag blir rädd av dessa rekommendationer. Speciellt då Regeringen kan ändra anvisningar till vad FRA får avlyssna utan att behöva gå genom riksdagen. Det förklarar också varför högsta tjänstemannen inom FRA, Generaldirektören, fått ta debatten. Det är regeringens roll att försvara inför allmänheten varför myndigheter finns och varför de har det uppdrag de har.

Reinfeldt njuter av maktens sötma i till den stora grad att han gör allt som står i hans väg för att behöva stå till svars och debattera frågor där han möter kritik. Demokrati står för folkstyre! Hur skall detta kunna uppnås då representanterna för folket vägrar diskutera och lyssna på folket om det inte är valår?

15 september 2008

Makten och pengarna framför allt

Dagens glädjande nyhet är att oppositionen och Mugabe nu har undertecknat ett samarbetsavtal om att dela makten i Zimbawe. De har en lång resa kvar men detta är i alla fall en början. Vi får hoppas att de orkar stå emot maktens korrumperande sötma.

Dagens andra nyhet är att de penninggalena kvartalskapitalisterna har fällt en av världen största banker, Lehman Brothers. Det riskerar att leda till än högre kostnader för oss bostadsägare och sämre pensioner.

Från penninggalen till maktgalen är det inte långt och vi hamnar på den tredje nyheten. Igår kväll visade SVT två program (Agenda och dokumentären FRA-tre bokstäver som skakade Sverige) om maktspelet bakom FRA-lagen. Frågan har gått från vara sakfråge mässigt intressant till hur vår demokrati (o)fungerar.

I Agenda redogörs ett antal citat från ett av Moderaternas partigruppmöte i riksdagen. Citaten var från både Statsminister Fredirk Reinfeldt och andra. Per Schlingmann, Moderaternas partisekreterare, stod i studion; pratade om högt till tak och flinade som en mobbande högstadieelev. Han varken beklagade eller dementerade citaten. Inte heller statsministern dementerar, när han deltar i SVT:s morgonsoffa idag, att citaten är sanna utan försöker stryka över det med att han står för de propositioner han skriver under. Visst kan det behövas hårda nypor i politiken, speciellt när tuffa beslut skall fattas. Göran Persson anklagades ofta för att vara bufflig och han var det även framför kameror till skillnad från Reinfeldt som gömmer sig i fårakläder. Moderaternas aggerande är dock löjligt och visar bara vilken männskosyn de har samt att makten är viktigare än allt. Sådana personer har inte mitt förtroende, de tycks också glömt att de just är förtroende valda.

Aggerandet från de andra partierna i regeringen framgick i dokumentären som sändes tidigare på kvällen. Det är sedan tidigare känt att Centerns partiledare presat sina riksdagsledarmöter till den gräns att de grät efter deras möten. Dokumentären vissar ytterligare hur regeringen aktivt särade flocken av motståndare och bröt ner dem en och en. Klassisk härskarteknik som inte hör hemma i en demokrati.

Värt att notera är också deskriptansen på svaren från Utrikesministerm, Försvarsministern och FRA:s GD på samma fråga om diktaturer kan få del av FRA;s arbete. Utrikesministern kritiserar SVT:s tolkning av hans svar men inte faktumet i sig att vi lämnar ut uppgifter till diktaturer.

Under gårdagskvällen visade SVT med all önskvärd tydlighet politikens skenhelighet och att deras viktigaste mål är makten.

14 september 2008

Svarta hål

Delar av de perifera systemen till partikelacceleratorn i Cern har blivit utsatta för intrång. Det är inte helt förvånande då det är ett stort datorsystem utspritt och sammankopplat över hela Europa. Samtidigt är relativt öppet då det används av forskare över hela Europa. Akademiska forskningsystem har alltid varit intressanta att knäcka då de har tillgång till stora dator och nätverksresurser. Säkerhet och öppenhet/användbarhet är allt som oftast tyvärr i konflikt med varandra. Här är ett område det finns massor att göra och där användbarhetsexperter, säkerhetsexperter och utvecklare borde samverka.

För övrigt är min kropp nog inte gjord för takklättring alternativt borde jag göra det oftare. Vad jag nu skall göra där uppe mer än titta på utsikten över östgötaslätten och leka partikelaccelerator när man ramlar ner, det borde bli ett svart hål i marken.

11 september 2008

Tåg och myror

DNdebatt avslöjar regeringen att de satsar ett antal miljarder på vägar och järnvägar. Jag bara undrar en sak: Var är ostlänken? Nåväl, ni får en ny chans med infrastrukturproppen som skall komma om ett tag. Så se till att dra ur proppen som stoppar järnvägen och se till att bygg ut den.

Någon kanske också kunde tala om för SJ att tågen går inte sönder mindre bara för man bytt färg på dem. Med tanke på hur ofta Maria råkar ut för trasiga X2000 så skulle det varit bra om de la ner lite tid på säkerställa tågens funktion med.

Jag har tidigare skrivit om försök att få bort myror från trädgårdslandet med kanel. Idag avslöjar SvD att Fun Light skall fungera bra för detta ändamål (DN). Jag antar att de byter slogan till "Fun Light den dödar myror". Man kanske skulle göra ett försök.

7 september 2008

Sensationsjournalistiken hotar offentlighetsprincipen

SvD har sedan ett tag börjat ha artiklar som citerar bloggosfären och försöker återspegla vad den skriver i uppmärksammade frågor. Tyvärr har de valt att inte länka från dessa artiklar till de bloggar de citerar. Jag blev idag reffererad angående tillgängliggörandet av förundersökningsmaterialet i Arbogamålet.

Yrsa Stenius, pressombudsman, borde fundera på att ryta till mot alla falska uppgifter som media presenterar i olika mer eller uppmärksammade nyheter.

Efter att ha läst ett antal bloggar så har jag än mer börjat fundrera på vem som har varit mest aktiv i spridandet av förundersökningen (som går beställa från polisen). Inte för att det går hitta en enskild ansvarig och inte heller för att jag vill begränsa offentlighetsprincipen. En minimal andel av Svenskarna har, innan gammelmedia spred uppgiften, funderat på gå och söka på Piratbay efter förundersökningen. Gammelmedia har gladligen gjort en stor mängd reklam för att det är enkelt och hitta den via Piratbay. (För att de känner sig hotade av den nya tidens teknik?) Den som är insatt i svensk offentlighetsprincip vet att de flesta dokument från myndigheter är offentliga och är bara och begära ut. Man får ut dem genom att ge registratorn på respektive myndighet rätt "sökbegrepp". Detta skriver inte gammelmedia om.

Det är upp till både gammelmedia och bloggare att värna om våran unika offentlighetsprincip och inte övernyttja den för att skapa sensationsjournalistik.

6 september 2008

Internetkö


Jag trodde begreppet telefonkö inte skulle finnas på internet. Men Ticnet tycker tydligen att man skall stå i kö på internet med. Det måste vara rättvist.

Överutnyttjade av yttrandefrihet?

Nyheterna på TV4:s nyhetsmorgon tar upp att hela polisutredningen för det så kallade Arbogamålet ligger ute på piratebay, inklusive obduktionsbilder. Mer eller mindra alla tidningar skriver om det (exvis DN, SvD) och kvällstidningarna blåser upp det på löpet.

Detta är ett problem med Internet och jag tycker det är oetiskt av The Piratbay att inte tabort länkarna. Det är likaså smaklöst och oomtänksmat av den som lagt upp materialet. Jag förstår att annhöriga till offren blir upprörda och ledsna. Det påverkar säkligen också inblandade i andra uppmärksammade mål som blir oroliga för att material om deras mål läggsut på samma sätt. Vad vill man egentligen uppnå med publiceringen?

Jag vill samtidigt påpeka att jag tror att media och då speciellt våra kvällstidningar indirekt uppmanar till detta fenomen. De vältrar sig mer än gärna i snaskiga detaljer och ofta kommer med faktafel som är lätta att verifiera. Man funderar ju på om de ljuger medvetet eller undlåter kontrollera fakta för att sälja mer lösnummer. En sådanhär publicering av förundersökningen gör det möjligt att enkelt för en individ kontrollera medias faktapresentation. Med det menar jag inte att publiceringen är rätt utan snarare att media ofta har dålig kvalitet i sin bevakning och faktakontroll vilket gör att vi inte kan lita på dem.

Vi ser redan hur man försöker begränsa yttrandefriehten på internet med försök till olika slags regleringar och övervakningar. Det gör att man bör tänka både en och två gånger innan man väljer och publicera denna typ av material.

5 september 2008

EU och integriteten

Även om jag inte bloggade när EU tog fram sitt förslag om lagring av all trafikdata så var jag kritisk och informerade ganska många om vad förslaget innebar egentligen. Tyvärr var ju Sveriges dåvarande justitieminister Bodström drivande också. Nu i höst är det dags för Sveriges riksdag att klubba igenom Sveriges lag basserat på direktivet. Vi är tydligen sent ute. Tyvärr verkar loggningslagen stressas igenom riksdagen av regeringen, på samma sätt som FRA-lagen.

Häromdagen skrev ett antal debatörer hur man med hjälp av att veta vem som kommunicerar med vem kan kartlägga ens varnor på ett sätt att bevakaren kan få mer kunskap om en själv än vad man själv har. De tog det i FRA-perspektivet men samma sak gäller för loggningslagen. Jag tänker inte skriva mer om FRA-lagen just nu utan hoppas att patcharna som regeringen skall lägga fram i höst blir tillräckligt bra, annars åtekommer jag.

Frågan är varför bara elektronisk kommunikation är värd att registrera. Borde inte posten hålla reda på varifrån ett brev skickas och till vem? TV-kanalerna hålla reda på vad vi tittar på? Vem som hyr vilken videofilm? Skivbranchen anser att loggningslagen är teknikneutral. Men varför innefatas inte då vanliga brev?

Än mer viktigt är det kanske och fråga varför inga domstolsbeslut skall behövas?

Tyvärr verkar den Svenska integriteten dött samtidigt med dess beskyddare Jan Freese. Må himmlen falla ner med hjälp av bloggosfären. Det är inte konstigt att det kommer upp förslag i EU om att registrera bloggare som en del av denna registreringshysteri. Även om det nu verkar avvärjt (se kommentarerna).

De tekniska åtgärden mot politikernas planer är att mer aktivt införa annonymitetsnätverk som gör insamlingen av trafikdata ointressant då de får svårt om inte omöjligt att kartlägga våra beteende. Samt mer aktiv användning av kryptering. Jag hoppas att vi inom en snar framtid får anonymitetsstöd som standard i våra webläsare och att fler av de servrar vi besöker/använder är stödjer kryptering.

4 september 2008

Åsiktskonkurens

EU fortsätter sitt arbete kring registrering av bloggare. Börjar politiker och proffstyckare känna sig hotade av åsiktskonkurens från bloggare? Jag trodde EU verkade för ökad konkurens.

Men visst finns det problem med bloggar som kränker hotar mm. Dessa problem finns ju tyvärr även på andra ställen i samhälet så som skolor, kundmottagningar mm. Ändå har vi inget krav på att det skall kunna spåra vem som ringt en kundmottagning. Skall vi ha det också? Skall vi ha total spårbarhet i ett samhälle? Är det fortfarande ett fritt samhälle då?

2 september 2008

Utflykt via Kimstad

Just nu läggs asfalten om på delar av E4:an mellan Linköping och Norrköping. Idag när jag åkte hem så började kön med bilar lagom vid avfarten till Kimstad. Det såg inte heller ut att gå så snabbt. Varför då sitta och ha tråkigt i en kö på E4:an när man kan få se Kimstad och Norsholm. Så jag svängde av och fick beskåda östgötaslätten på närmre håll.

Jag vet inte om det gick snabbare. Men det var definitivt trevligare.