19 september 2008

Dags för nytt politiskt system

Avslöjandena hur det politiska spelet bakom FRA-frågan gått till. Via "Tankar från rooten" får jag en länk till Fokus och artikeln "Spelet om FRA". Den överensstämmer mycket väl med SVT:s dokumentär "FRA-tre bokstäver som skakade Sverige". Om bara hälften stämmer av det som står i Fokus artikel tycker jag att det är hemskt hur demokratin i Sverige fungerar och det är inte underligt att folk inte engagerar sig i de politiska patierna. Tyvärr bekräftar ju Centerns riksdagsman Federley att artikeln i stort stämmer.

Detta betyder att om ett gäng tjänstemän inom regeringskanslien tar fram ett förslag för att vara handlingskraftiga och lyckas övertyga sin minister som övertygar regeringen så spelar det ingen roll vad de direkt folkvalda tycker. Tyvärr är det ju svårt att tro att det inte gått till så i andra regeringar oavsett färg. Var är demokratin i det?

Hur skall vi komma till retta med detta? De vi har valt bör vara de som styr vilka förslag som går igenom. Inte makthungriga kariäristiska tjänstemän som smörar för sina ministrar.

Är det läge att omforma vår demokrati? Vi medborgare bör få inflytande i utfallet av olika enskilda frågor. Är Miljöpartiets hantering av EU-frågan med arbetsgrupper och medlemsomröstning rätt väg? Eller är Schweiz otaliga omröstningar rätt väg? Saken är klar på en punkt, vårt demokratiska system måste förändras. Hur? Jag vet inte.

2 kommentarer:

scaber nestor sa...

vad behöver vi göra?

personval.
rösta bort partiledningarna från förstaplatserna på listan så vi får in folk som inte har det kraftiga lojalitetsbandet uppåt.


rösta på en person och håll den ansvarig för det som händer.

Den personen ska känna det största trycket från gräsrötterna, inte från partitoppen.

Farmorgun sa...

Om de fem kvinnorna i folkpartiet, som nu bitit huvudet av skammen, och talat högt om vad som förevarit, lyckas i sin föresats att tillsammans med Camilla Lindberg rösta för att riva upp lagen, vilket de talade om vid manifestationen på Sergels torg, då kommer det att innebära förändringar i alla partier. När ledamöter går från att skriva böcker långt efter att en ledare burit sig illa åt till att gadda ihop sig och göra uppror i nutid, kan skräckregementet inte fortgå. Vad än Lena Mellin och KG Bergström än tycker.