14 september 2008

Svarta hål

Delar av de perifera systemen till partikelacceleratorn i Cern har blivit utsatta för intrång. Det är inte helt förvånande då det är ett stort datorsystem utspritt och sammankopplat över hela Europa. Samtidigt är relativt öppet då det används av forskare över hela Europa. Akademiska forskningsystem har alltid varit intressanta att knäcka då de har tillgång till stora dator och nätverksresurser. Säkerhet och öppenhet/användbarhet är allt som oftast tyvärr i konflikt med varandra. Här är ett område det finns massor att göra och där användbarhetsexperter, säkerhetsexperter och utvecklare borde samverka.

För övrigt är min kropp nog inte gjord för takklättring alternativt borde jag göra det oftare. Vad jag nu skall göra där uppe mer än titta på utsikten över östgötaslätten och leka partikelaccelerator när man ramlar ner, det borde bli ett svart hål i marken.

Inga kommentarer: