10 juli 2008

USA fyller på

Vi kan ju konstatera att Sverige är inte ensamma om att instifta lagar kring övervakning som betraktas som integritetskränkande. USA fyller nu på med ytterligare övervakning utöver den bunt de redan har.

Det medges även idag av FRA i SvD att insamlad information kommer användas för utbyte med andra länder. Så svaret på min fråga igår är åtminstone delvis ja.

Inga kommentarer: