10 juli 2008

Fram för en sakligare politisk debatt

Wilhelm Agrell säger nu i DN att debatten om FRA blivit snedvriden. FRA:s Generaldirektör har tidigare gjort liknande uttalanden. Jag säger: Tro tusan att den har blivit snedvriden. Då våra politiker inte har vågat ta fram sakargument varför lagen skall igenom. Det gäller såväl S som Aliansen även om nu S röstade nej till just denna lagformulering.

Nej-sidan har tyvärr inte varit bättre som anklagat regeringen för mygla igenom lagen. Den har ju trotts allt varit på remiss även om den sågades av väldigt många instanser. Visst borde regeringen lyssna på remissvarem, annars är de ju onödiga. Men Aliansen har ju redan i tidigare visat att de inte vill lyssna. Men defakto är att regeringsformen ställer inget krav på att de skall lyssna på remissinstanserna.

Påtryckningarna som partierna satte på sina riksdagsledarmöter innan omröstningen är högst orimliga. Det är också orimligt att det vanligaste ja-argumentet är att vi måste göra det för alla andra gör det. Betyder det att vi skall införa dödsstraff ifall många andra länder gör det?

Om man sedan tillhör den vinnande eller förlorande sidan i frågan spelar mindre roll. Men jag tycker det är dags att först och främst politiker lär sig att ha sakliga argument för sina åsikter. Oavsett om det är FRA, homo-äktenskap, psykiatrisk rättsvård etc. Fattas ett demokratiskt beslut så får den förlorande sidan acceptera det och försöka åtgärda det i nästa val. Med det säger jag inte att det inte skall föras en debatt, tvärt om. Det är också oacceptabelt att partiledningar pressar på riksdagsledarmöter till den stora grad att de under mötena börjar gråta. Vilket har skett i FRA-debatten. Riksdagsledarmöterna måste få ha avikande åsikter mot sina partier. Vad är annars vitsen med inslagen av personval vi har infört? Om det bara är partilinjen som gäller räcker det med en riksdagsledarmot per parti vars röst väger i enlighet med senaste valresultatet.

För inte politikerna en saklig debatt så kommer inte heller blogosfären eller gammel media göra det. Det är politikerna som måste gå i spetsen för en saklig debatt. Som det är nu är är det snarare de som leder den osakliga debatten.

Svaret på frågan vad som händer efter FRA-lagen borde vara att det är dags att fundera igenom på hur den politiska debatten sker.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det fanns en sak i DN-artikeln som till och med är faktafel i sammanhanget, om inte den gode professorn anser att FRA-lagen även bör omfatta avlyssning och lagring av svenskars trafik.

“- För det första så tar NSA (National security agency i USA) rubbet. Vartenda mejl. Då kan man tycka att det är bättre om någon som kan den svenska kontexten gör det än en amerikan.”

Men eftersom det tydligt beskrivs som olagligt i den nya lagen, och dessutom granskas av en rad institutioner, förstår jag inte vad den gode professorn syftar på.

Visste ni att två kommitéer med höga domare och politiker oberoende av varandra ska granska FRA:s verksamhet? Eller att Datainspektionen också fått den uppgiften? Eller att FRA dessutom har ett eget internt kontrollorgan?

Visste ni ens att det är olagligt att spana mot svenskar, förutsatt att man inte jobbar för Polismyndigheten och har fått ett godkännande av en domstol?

Tillräckligt sakligt, eller bara fel sidas argument? Välj själv.

batti sa...

Anonym...eller kanske Magnus?:

Eftersom jag läst en identisk kommentar som din på en annan blogg så göra väl jag likadant.


“Visste ni ens att det är olagligt att spana mot svenskar, förutsatt att man inte jobbar för Polismyndigheten och har fått ett godkännande av en domstol?”

Vad menar du med den meningen?

Det här svaret fick jag från Roger Tiefensee.

“”Inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur detta sker. Operatörerna väljer vanligtvis den billigaste transportsträckan vilket kan medföra att inrikestrafik kommer att gå över landets gräns och tillbaka. Därför kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik rent tekniskt skulle kunna bli åtkomlig för FRA. Det innebär dock inte att
trafiken får inhämtas - för det krävs att trafiken är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet. Om sådan trafik ändå skulle hamna i FRA:s system finns tydliga bestämmelser om förstöring av kommunikation som saknar relevans för signalspaningens ändamål.”

Med andra ord, man kan inhämta informationen och även om man inte får det så kommer man att göra det. Det beror inte nödvändigtvis att FRA är onda utan att de bara är människor. FRA-lagen hör inte hemma i Sverige. Hur många olagliga sökningar i registren inträffade när Anna Lind mördades, både i polisens och sjukvårdens register?

Tyvärr visar hanteringen återigen på det faktum att Sverige har Europas minst utbildade politiker, det är tragiskt. Och, nej, vänsterna politiker är inte mer utbildade. I den här frågan har de bara fattat att det inte håller att stödja FRA-lagen, det borde även gå upp för Alliansen snart…

Anonym sa...

Som vanligt, när det gäller tekniska ting, har journalister och debattörer/politiker fått det mesta om bakfoten.

För det första: Att sända på Internet är samma sak som att sända med radio - det är alltid någon som kan snappa upp ditt meddelande. Hur kan någon tro att det går att skicka anonyma meddelanden på Internet?

För det andra: Länder som USA och Ryssland har tillgång till teknik att obemärkt tappa av telekablar. Man har specialutrustade ubåtar som kan koppla in "tjyvlyssningsutrustning". För den eterbundna trafiken har man spionsatelliter.

Erik sa...

"Hur kan någon tro att det går att skicka anonyma meddelanden på Internet?"

Vem har sagt att det inte går? Det betyder inte att staten ska spana på människor godtyckligt utan någon bakomliggande misstanke.

Bara för att andra länder gör fel behöver inte Sverige göra det...