13 augusti 2008

När skall man sluta förlänga upphovsrätten?

På samma sätt som Tyskland ständigt vill förlänga upphovsrätten på litteratur för att skydda sig mot nyutgivning av "Mein Kampf" så vill musikindustrin förlänga upphovsrätten på musik från 50 till 95 år. De har troligen upptäckt att de fortfarande kan tjäna pengar på 60-talsmusik. Tyvärr verkar ju EU-kommissionen gått med på detta. Hopas att EU-parlamentet tar sitt förnuft till fånga. Det går inte förlänga upphovsrätten i all evighet. Än värre är ju den feghetens taktik som politikerna använder och gör det stegvis. Om ni nu så gärna vill förlänga upphovsrätten. Sätt den då till 500 år meddetsamma.
Vore det inte bättre om musik- och film-industrin fick lära sig att utveckla sina affärsmodeller istället för vila på gamla förtjänster.

Inga kommentarer: