3 augusti 2008

1 dödad av terrorist per 375 mord och omkomna i bilolyckor

Bo Ekman och Bo Pellnäs gör en intressant analys i SvD av varför FRA-debatten har varit så hår från folket. De sätter också i perspektiv antalet döda i terrorattentat i västvärlden de senaste 10 åren med antalet förolyckade i bilolyckor och mord. Vi pratar en faktor större än 1:375. Dvs för varje person som dött i ett terrorattentat har 375 människor mördats eller omkomit i bilolyckor. Vad händer om vi ökar det till hela världen och jämför mot Aids, malaria eller smuttsigt vatten? Eller med tanke på den gågna prideveckan, hur många har blivit utsatta för hatbrott?

Bara detta tycker jag är argument nog för regeringen och backa och lägga fokus på viktigare frågor. Men vågar de sluta gå i USA:s ledband? Eller vet regeringen något vi inte vet? Som inte säkerhetsanalytiker inte vet?

Samtidigt tar SvD:s ledare up hur personnummer används lite vind för våg. Detta trotts att vi har en integritetsskyddande lagstiftning i form av PUL. Personligen är jag för personnummer. Det gör att vi i Sverige har minimerat problemet med identitetsstölder, som är mycket vanligt i exempelvis USA. Jag vill i detta samanhang rekomendera boken Database Nation av Simson Garfinkel som just tar upp problemet med identitetsstölder.
Man kan ju samtidigt diskutera om personnummret är rätt utformat, dvs basserat på födelsedatum. Skall privata aktörer få använda det, så som föreningar, bokklubbar, kundregister etc?

Man skall samtidigt vara medveten om att alla har inte ett personnummer, därmed går det inte använda som unik identitet i alla register.

Direkt efter att PUL infördes var många väldigt försiktiga med användningen av personnummer. Detta förhålningssätt har nu (troligen) degraderats. Om så är fallet bör vi kanske utvärdera PUL igen samt fundera på personnummrets utformning.

Inga kommentarer: