10 augusti 2008

Lagar utformade utan att träffa målet

Både DN och SvD:s ledare tar idag upp Statsministerns sommartal och hans försvar av Fra-lagen. De otäcka händelserna i Georgien är hans motivering. Björklund gör likadant. De har helt missat att det är inte den typen av kartläggning de flesta av oss som kritiserar FRA-lagen är emot. Utan vad som kritiseras är möjligheten att avlyssna normala svenskas trafik, trotts alla muntliga lovanden att det inte skall ske.

Om nu lagen har ärligt uppsåt borde endast trafik som går genom landet få avlyssnas och inte som nuvarande även det in och ut ur landet. Då trafik in och ur landet troligen drabbar svenska medborgare borde det styras av normala polisiära regler. Risken för att svenska medborgare inte avlyssnas av sina egna myndigheter utan rättslig prövning är idag inte minimerad. Visst man tappar möjligheten att avlyssna utlänningar i Sverige. Problemet är att dessas trafik går inte med stor säkerhet åtskilja från svenskarnas trafik. Därmed får vi acceptera att myndigheterna inte kan avlyssna allt de vill.

Reinfeldt, se till och stiffta lagar som är utformade för de de är till för och inte en massa annat. Det öppnar bara för misstro mot staten. Sluta läga ut nya dimridåer.

Inga kommentarer: