30 augusti 2007

Fick SIS kalla fötter och letade formalia fel?

Computer Sweden uppger nu att ett formalia fel skedde i samband med OOXML-omröstningen. Ett företag röstade två gånger och därmed måste omröstningen göras om. Frågan är om detta formaliafel skulle upptäckts utan den massiva kritik mot omröstningen? Fick SIS i själva verket kalla fötter, men är inte villiga att erkänna det, och gjorde allt för att hitta ett formaliafel. Troligen hinner man inte med en ny omröstning innan söndag då ISO har sin omröstning, därmed verkar det som Sverige lägger ner sin röst.
Trotts allt är ju en nerlagd röst bättre än en ja-röst. Bäst vore dock ett nej.

(Även DN tar nu upp detta.)

Inga kommentarer: