17 maj 2007

Gudstjänstbesök

Då vi idag har en religiös högtid så tyckte jag det var lämpligt att göra ett gudstjänstbesök. Jag och Maria gick därför på en föreläsning med Richard M Stallman anordnad av föreningen Digifri. Ämnet var "Copyright vs Community in the Age of Computer Networks".
Han började prata om upphovsrättens historia och hur den har påverkats av ny teknik så som tryckpressen och datorerna. Utifrån detta tittade han på hur företag och parlament idag begränsar de rättigheter vi som brukare tidigare har haft. Exempelvis med ny lagstiftning och kopieringsskydd. Företagen hävdar att detta är till gagn för författare och artister. Mindre än 10% av skivbolagens omsättning på ett album går till artister och kompositörer. Det är idag mer eller mindre omöjligt att få tag i en fem år gammal skiva eller bok då de är ur tryck. Varför skall man då ha copyright i 75år? På vilket sätt gagnar detta spridningen av konstnärers verk och skapande av nya kulturarv? Han hade också konkreta förslag på hur upphovsrätten bör förändras.

Dels skall den kortas till 5 eller 10 år. Den skall också variera beroende på om verket är för att kunna utföra arbete (exempelvis datorprogram, kurslitteratur och uppslagsverk), om det används för att uttrycka en åsikt eller slutligen för att roa folk.
Den första kategorien skall vara mer eller mindre fri från början. Den andra skall vara fri att sprida i icke kommersiella syften samt att du får inte ändra i verken då du kan misskreditera skaparens åsikt. Den sista kategorin skall ha samma skydd som i dag men i max 5 till 10 år.
Han inser problematiken att skilja på de olika kategorierna, men menar att ofta är det i skaparens intresse eller så an det ske av en domstol.

Stallman är grundaren av "The free software moment", organisationen Free Software Foundation samt GNU-programvaran, där Linux ingår som en komponent.

Jag vill påpeka att att Stallman förespråkar inte att skaparna av musik, litteratur, programvara etc inte skall få betalt eller ha rätt att ta betalt för sitt arbete. Tvärtom, de skall få betalt och man skall undvika mellanhänder som tar den stora kakan. Samtidigt skall fattiga ha rätt att ta del av information mm.

I Linköping var det drygt 270 åhörare och man fick stoppa insläppet cirka en kvart före det började. Richard höll samma föredrag igår i Göteborg. Då var det över tusen åhörare, mot organisatörens förväntade på cirka 200. Computer Sweden har skrivit mer om Stallmans besök. Se 1, 2, 3. Tyvärr har jag inte sett någon rapportering i icke datorrelaterad media, men jag hoppas det förändras efter hans framträdande på Miljöpartiets kongress i morgon.

1 kommentar:

Hans Persson sa...

Att ha olika längder på upphovsrätten beroende på vilket syfte verket har tycker jag låter enormt krångligt. Det verkar vettigare att göra olika för exempelvis böcker gentemot datorprogram, men inte ens det är helt enkelt. Om man trycker en programlistning i bokform, vad är den då? Vad en person klassar som nöje är arbete för en annan och vice versa.