10 februari 2009

Inspektion till vad?

DN skriver idag om att svenska pass som utfärdas från och med i sommar kommer att förses med fingeravtryck. Datainspektionen har kritiserat detta då det finns risk att fingeravtrycken lagras i register utomlands. Regeringen avfärdar detta med att det behövs speciella koder för att kunna avläsa den biometriska informationen. Hur tar koderna bort risken? Om det inte är meningen att informationen skall avläsas, varför skall den då finnas där?

Om informationen finns på passet så finns det en risk att informationen hamnar i register utomlands. Någon annan slutsats finns inte.

På tal om datalagring så har EG-domstolen idag beslutat att Sverige måste införa det kontroversiella datalagringsdirektivet (SvD). Även mot detta direktiv har Datainspektionen varit motståndare.

Varför har vi en myndighet som:

... arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.
om ändå ingen lyssnar?

1 kommentar:

Andreas Davour sa...

Därför att våra politiker anser att ett samhälle som kränker individens frihet är "säkrare".

Rösta bort dem.