9 februari 2009

Färre telefonkataloger till företag

Jag skrev härom dagen om att man kan avbeställa telefonkatalogen. Jag tipsade också vår miljöansvarige på jobbet. Jobbet har nu bett att få mycket färre kataloger fram över från Eniro. Kontakta den miljöansvarige på ditt jobb också.

Många företag har som policy att man skall minimera antalet utskrifter, då är avbeställningen av telefonkatalogen ett naturligt nästa steg.

Inga kommentarer: