4 mars 2008

Open source jobbar aktivt med tillgänglighet

IDG skriver idag om att synskadades riksförbund är oroliga för tillgängligheten när man börjar använda Open Source.

Denna oro är inte mer befogad för Open Source än för vanliga kommersiella program. Många Open Source program har jobbat länge med tillgänglighet för funktionshindrade och även fått pris från Amerikanska organisationer för blinda redan 2002.

Så sent som den första Mars i år började klientmiljöprojektet GNOME med ett omtag i åtkomstfrågan för få ytterligare fokus på frågan. Även om tillgänglighet ingår i guidelinens för officiella GNOME-program. Även konkurrenten KDE har liknande aktiviteter.

Alla förbund för funktionshindrade. Istället för att oroa er. Tag chansen och påverka. Ni har mycket större möjligheter att påverka open source-världen än de kommersiella leverantörerna.

Jag hoppas detta mildrar synskadades riksförbunds Vivi-Anne Emanuelssons oro.

Inga kommentarer: