8 mars 2008

Klippa häcken

Den bitvis soliga förmiddagen har ägnats åt att klippa ner häcken och samtidigt naggat lite på en del andra buskar. Det är skrämmande vad långt buskarna har kommit i bladbildningen såhär redan i början av Mars.

Inga kommentarer: