23 februari 2007

2000 var litet jämfört med nytt personnummer.

Idag rapporterar många medier, inklusive DN, att personnumren håller på att ta slut och till och med är slut för vissa datum. Skatteverket vill nu titta över ur våra personnummer utformas.

Vissa olyckskorpar vill ta bort tillåtelsen för icke offentliga organisationer att använda personnumret, andra vill ta bort de helt. Detta är något som jag inte har någon förståelse för. Tack vare vår utbredda användning av personnummer i Sverige är risken för identitetsstöld minimal. Däremot i USA är identitetsstöld ytterst vanligt och också obehagligt för den som blir utsatt för det. Den som är tveksam till användningen av våra personnummer bör läsa Simson Garfinkels "Database Nation" utgiven på O'Reillys förlag år 2000. Han beskriver där mycket tydligt vilka problem USA har på grund av avsaknaden av personnummer eller ett gemensamt social security number över hela landet.

Jag förstår och inser problemet med att personnumren håller på att ta slut, men jag kan inte annat än börja tänka på Y2K-buggen som hade stort fokus när vi gick in i 2000-talet. Y2K-buggen innebar att man skrev årtal med två siffror istället för fyra. Om du då skall räkna hur många år det var mellan 96 och o6 så blir det fel om man bara subtraherar. Detta krävde omprogrammering av många system som hanterade årtal. Detta gav stora kostnader för samhället inför sekelskiftets.

Om vi nu skall ändra vårt personnummer tror jag att manövern kommer bli än Y2K Det som kan rädda oss är att många gamla system skrotades i samband med Y2K och ersattes med nya. Förhoppningsvis har dessa nya system tillämpat modern utvecklingsteknologi för programvara så att det är lätt att ändra samt att man numer bevarar kälkoden till de system man utvecklar. Att bevara källkoden var inte självklart på 60- och 70-talet utan man ändrade ofta direkt bland ettor och nollor. Källkoden är den kod programmeraren skriver datorprogrammet i innan det översätts till datorns språk.

I samband med en omläggning av personnumren bör man även titta över så att det nya systemet kan på ett smidigt sätt användas över hela EU. Det vore förenklande om man kunde ha kvar sin identitet när man flyttar inom EU. Det skulle också förenkla kontrollen av penningtransaktioner inom EU och därmed undvika skatteflykt.

1 kommentar:

Hans Persson sa...

Å andra sidan vore det inte fel att få en vettigare design av personnumren så att man inte behöver byta personnummer när man fyller hundra som man gör nu.