24 juni 2008

Regeringen vill kontrollera oss mer

Efter att FRA-lagen har gått igenom så tar SR:s Ekot upp att regeringen vill göra det enklare för polisen att få ut uppgifter ur det så kallade PKU-registret. Dagens Medicin skrev om detta redan den 18 Juni. Stockholms Fria Tidning skriver om det idag. De stora tidningarna som DN och SvD verkar dock hålla tyst om ämnet.

PKU-registret innehåller blodprov på alla födda efter 1975 och som inte begärt utträde ur registret. PKU-registret togs fram för att underlätta forskning och har därefter blivit ett världsunikt underlag för forskningsstudier.

I samband med Anna Lindh-mordet fick polisen ut uppgifter från registret för att kunna identifiera mödaren. I senare fall när polisen begärt detta har polisen nekats, i andra fall har de fått OK. Utlämnandet i samband med Lindh-mordet ledde dock till att ett stort antal personer bad att få lämna registret. På grund av att folk valde att gå ur registret har dess täckning och unikitet inom forskningsvärlden försvinner.

Som jag skrev tidigare så togs PKU-registret fram för forskningsändamål. Föräldrarna har godkännt att blodprov från deras barn får användas för forskning. Nu vill alltså regeringen tänja på detta och tillåta det för brottsbekämpning. Om de nu vill ha ett register med DNA varför då inte öppet föreslå och skapa ett sådant istället för att smusla och smyga med det? Vi skulle då få en ordentlig debatt och troligen skulle många protestera när de blir tvingade att lämna DNA-prov.

Vad är nästa integritetskränkning regeringen och politikerna vill införa? Kommer polisen få rätt att begära ut uppgifter från FRA? Skall vi registrera alla bilar som passerar fartkameror oavsett om man hållit farten eller ej?

3 kommentarer:

Hans Persson sa...

Och naturligtvis finns det ett register över vilka som begärt utträde. Min gissning är att man håller ett extra öga på sådana subversiva element.

Anonym sa...

"Föräldrarna har godkännt att blodprov från deras barn får användas för forskning. "

Detta stämmer inte.
Jag försökte förhindra att de tog provet på min dotter 2001.

Översköterskan blev aggresiv på riktigt, mycket obehagligt.
Påstod att jag var den första någonsin som krävt detta och att hon inte ens visste vad för blankett jag skulle fylla i.

Medans jag fick lyssna på ganska grova saker från henne så tog undersköterskan (som jag sagt NEJ till) provet och försvann med det. Översköterskan vägrade lämna tillbaka det, vägrade plocka fram rätt blanketter och hänvisade till att man kan begära utträde.

Jag utgår från att prov man begär förstörda inte destrueras i verkligheten.

: En av de maktlösa

Magnus Runesson sa...

Jag är tyvärr inte förvånad då jag själv blivit förhindrad att läsa min egen journal. Först efter påpekande till verksamhetschef med referenser till fall i HSAN så gick det bra. Så för att kunna hävda sina rättigheter i sjukvården måste man kunna dem väldigt väl.