14 juni 2008

Parkering

Vi har haft vissa problem med parkering här i hus-föreningen. Vissa använder besöksparkeringarna som permanenta boendeparkeringar. Vilket gör att vi har brist på parkeringar för besökande. Andra parkerar inne på gårdarna och blockerar vägen för eventuella utryckningsfordon mm. Många parkerar också så sikten vid utfarter och cyckelvägar skyms trotts att det är parkeringsförbud. Allt detta trotts att det inte är någon kö till att hyra ytterligare plats utöver det personliga garage alla boende har tillgång till. Styrelsen har, som många andra, tröttnat på detta och informerade redan vid senaste årsmötet att man börjat fundera på att införa pakeringsautomat för besöksparkeringar. Sedan årsmötet har tyvärr inte situationen blivit bättre.

Styrelsen vill egentligen inte införa dessa avgifter men har behövt inse faktum att folk klarar inte av att använda sunt förnuft och inte klarar av att respektera regler. Vi fick därför i veckan information om att parkeringsavgift kommer införas från den förste augusti och att parkeringsbolag har anlitats för att utföra kontroller.

Jag är besviken på att detta bevhöver göras samtidigt som jag har full förståelse och ger min stöd till styrelsen. Jag hoppas åtminstonde några boende skäms.

Inga kommentarer: