28 juni 2008

FRA försöker städa upp och göra sig till syndabock

Anders Wik tar i en debattartikel i DN upp varför den just genomklubbade FRA-lagen behövs. Han hänvisar bland annat till en utredning SOU 2003:18 "FRA - en översyn". Beteckningen på utredningen är tyvärr fel och borde vara SOU 2003:30 "Försvarets radioanstalt - en översyn". (Den andra utredningen handlar om Wallenberg.)

Wik konstaterar i sin artikel att beskrivningen som FRA givit kring sökbegrepp blivit allt för förenklad vilket lett till en snedvridning i debatten. Är inte det lite sent påkommet? Borde inte generaldirektören för FRA tagit chansen när han satt i TV-interjuv i SVT:s Rapport och förklarat detta? Istället återuprepade han gång på gång att FRA inte är ute efter kärleksmejl. Generaldirektören backar dock idag i SvD och erkänner att ja-sidan har haft ett antal orealistiska argument. Jag tycker det visar på hur dålig lagen är när man inte ens kan komma med realistiska exempel till vad FRA:s nya signalspaning kan leda till.

För att påvisa att matchningen inte kan bli så perfekt som FRA vill återspegla låt oss titta på de spam-filter vi alla har erfarenhet av. Spamfiltrerna är tämligen komplicerade och det har investerats stora pengar på att få dem effektiva. Alla har troligtvis några gånger fått ett spam som slunkit igenom och vanliga mail som fastnat i spam-filtret. Så varför kommer inte motsvarande ske i FRA:s filtrering?


Wik menar också att den ganska nyligen inköpta beräkningsdator som FRA köpt in inte är lämpad för signalspaning. Min erfarenhet kring programmering på så kallat massivt parallela datorer, kategorin som denna dator tillhör, kan fungera utmärkt för att utsöka mönster i insamlad trafik. Detta basserat på den information jag har kring hur datorn är konstruerad. Wik skulle gärna kunna få motivera mer detaljerat varför datorn är olämplig för signalspaning.

Wik skriver i slutet att vi vilket fall som helst blir avlyssnade och menar därmed att det därför inte skadar om Sverige gör det med. Jag menar istället bara för att alla andra hoppar så behöver inte vi göra det också.

1 kommentar:

sigge sa...

ja, vi saknar fortfarande vettiga exempel på varför man ska ha signalspaning. Det spelar heller ingen roll om nu dagens FRA är lagligt, det man gör med den nya lagen är en STOR utbyggdnad av FRA:s mandat. Att Lagrådet har kritiserat förslaget är tillräckligt för mig.

Givetvis tycker han att underrättelse ska kosta, annars har han inget jobb.
Problemet är att vi har inte ett tillräckligt bra försvar även om vi skulle bli anfallna, därför gör inte heller underrättelsetjänsten någon nytta.
Det kommer bara leda till att svenskar blir hämtade med plan av CIA(något som redan skett)