9 juni 2008

Personnummer frikopplas från födelsedag

DN skriver idag om att ett förslag har lagts fram för finansminister Borg om att införa ett nytt personnummer. Vi som har ett skall få behålla det. Förändringen skulle innebära att dagen, dvs siffra fem och sex, ersätts med ett tvåsiffrigt nummer mellan 01 och 31. Jag hoppas att de tänker på att inte tillåta exempelvis 31 för personer födda i Februari eller April. Utan begränsa sig till antalet dagar i månaden. I annat fall skulle vi få behov av en omskrivning av datorsystem i storleksordningen med Millenniumbuggen.

2 kommentarer:

Barbaselo sa...

Det gör ju inget om dom använder 1-31 i alla månader, eftersom det numret ändå inte kommer att återspegla födelsedatumet.

Att dom stannar vid 31 förstår jag dock inte. Varför inte 1-99?

Siffran är ju ändå intetsägande.

Barbaselo sa...

Tillägg. Jo förresten, Maxnummer skall nog vara lika med sista dagen i månaden, annars kommer en djävulsk massa mjukvara skrivas om. Tänkte inte på det.