11 mars 2007

Sköt inte ditt jobb, bli befodrad

Expressen ger idag ännu ett exempel på att man blir bättre belönad om man missköter sitt jobb. Denna gång fd VD:n för Forsmark som får ett nytt lika välbetalt jobb inom Forsmarks ägare Vattenfall. När skall chefer få börja ta ansvar för sina beslut och sin brist på ledarskap?
Det bristande förtroendet för honom kan inte varit allt för djupt.

Inga kommentarer: