9 mars 2007

KISS DP-588 analog digitalvideo

Jag skrev om att jag i Söndags köpt en KISS DP-588 hårdiskbaserad videobox (PVR). Jag ville ha en box med analogmottagare då vi har kabel-TV och inte berörs av digital-TV-omläggningen. Jag har nu hunnit testa den lite mer, uppgraderat firmware/programvaran och anslutit mig till onlinetjänsten.

Jag kan nu från vilken dator eller mobiltelefon i världen som helst, som kan ansluta sig till internet, programmera om min video. PVR:en ansluter sig en gång i kvarten till KISS onlinetjänst för att kontrollera om jag gjort några nya programmeringar. Det går att spela in på givet klockslag, utpekat program via programguiden eller alla visningar av ett program/en serie. Den största nackdelen är att användargränssnittet inte jämt är helt logiskt. Back gör exempelvis inte jämt att man kommer dit man var senast. Jag skulle också vilja att TV och menu-knappen alltid tog mig direkt till TV-visningsläget respektive menyn. Tyvärr är de deaktiverade i bland. Dessa nackdelar är tyvärr också vanliga i många andra boxar och programvaror. När jag går in i menyn skulle jag också vilja ha kvar ljudet från TV-programmet jag tittar på. Det skulle också varit snyggt om det enkelt gick titta på videos från YouTube eller Google Video.

Varför är jag då nöjd? Den var prisvärd, det går inte att bygga en egen baserad på MythTV för det priset. Jag har en bra bild. Jag kan pausa i ett liveprogram. Jag kan enkelt ladda upp och ner filmer till den via min dator, programmera inspelning från valfri dator. De filmer jag vill spara kan jag klippa bort reklam själv. En trevlig funktion är att man kan säga att den skall alltid spela in X minuter före utsatt starttid och Y minuter efter sluttiden. Formaten den använder är kompatibla med Linux, boxen kör Linux dolt i sig. Jag kan spela upp musik i det fria OGG-formatet, liksom patentskyddade format så som mp3.

Inga kommentarer: