17 mars 2007

Byt lastbil mot tåg och båt

DN presenterar idag uppgifter om att lastbilar, mopeder och motorcyklar står för ökningen av koldioxidutsläppen. Detta visar något som jag tyckt länge, nämligen att det är dags att göra något åt alla lastbilstransporter. Jag ser varje dag mängden lastbil som ligger i konvojer på E4:an. Det är dags för EU och regeringen att förbjuda att transporter går på lastbil längre än en viss sträcka. Längre sträckor skall istället gå på tåg eller båt. Sträckan bör sedan sänkas successivt.

För att jämföra med el och teltrafik så bör tåg och båt användas i stamnätet, dvs mellan distributionscentralerna. Sedan kan lastbil för accessnätet, dvs den sista biten ut till kund.

Detta kommer givetvis kräva investeringar i hela Europas järnvägsnät samt omlastningscentraler för containrar mellan båt, tåg och lastbil. Samtidigt borde behovet av underhålet av våra vägar kunna minska då det är lastbilarna som står för det stora slitaget.

Inga kommentarer: