10 mars 2007

Rädda accessnätet nu!

"Jag gjorde fel" hör man inte ofta från politiker eller före detta politiker, inte från andra för den delen heller. Föredetta näringsminister Björn Rosengren skriver idag på DN Debatt att det var fel att inte splittra access nätet från Telia. Björn Rosengren och jag hoppas nu att Mats Odell är villig att ändra detta felaktiga beslut och därmed rädda accessnätet och konkurensen på tele- och bredbandsmarknaden.

Det är lätt att hitta fall där Telia utnyttjar sin konkurensbegränsande makt. Vi är många som inte fått den bredbanstjänst vi vill ha då Telia satt stopp för det av konkurensskäl. Likaså är det många som inte får tillbaka sin fasta telefoni efter stormarna Gudrun och Per. Detta har också kritiserats av Post och Telestyrelsen (PTS). Personligen har jag råkat ut för att Telia har satt stopp för leverans av ISDN och ADSL i centrala Linköping från andra leverantörer för att de själva inte skall missgynnas. När jag sedan försökte beställa av Telia så gav de aldrig besked om de ville leverera och när. I ADSL-fallet representerade jag en bostadsrättsförening där mer än 100 medlemmar sagt att de ville ha ADSL.

Själv var jag kritisk redan innan utförsäljningen av Telia till att accessnätet inte togs ut ur bolaget. Samma fel gjordes också på elmarknaden innan avregleringen. Infrastruktur så som elnät, telenät, vatten är naturliga monopol. Jag kan orimligt byta vem som skall ta hand om mitt avlopp och samtidigt ge min granne möjligheten att välja en annan leverantör än den jag valt. Samma sak gäller att jag kan inte styra genom vilka kablar min ström och teletrafik kommer. Med undantag om jag råkar vara ansluten till ett separat bredbandsnät också. Bolagen som sedan säljer mig elen eller teletjänsten skall sedan givetvis vara konkurrensutsatt. Här är det istället absurt att vi fortfarande har monopol på vissa järnvägssträckor och kollektivtrafik.

Rosengren ger också konkreta och goda förslag på hur utbrytningen kan gå till utan att man för den delen lurar aktieägarna.

Jag hoppas att Mats Odell handlar på det sätt han uttryckte man borde göra redan 1996. Bryt ut accessnätet från Telia nu.

Inga kommentarer: