22 april 2009

Upphovsrätt för evigt?

Det diskuteras nu en förändring av tiden då ett verk är skyddat av upphovsrätt. Inte som en anpassning till dagens samhälle utan snarare som en motkraft. Varje gång Mussepigs eller Mein Kampfs upphovsrätt är påväg ut så skriks det och den förlängs.

Varför skall en uppfinning bara vara skyddad i 20 år medan en skiva är det i 70?
Man hävdar att det finns en risk att det används till oetiska saker. Borde det då inte betyda att även upptäckter skyddas. Einsteins upptäckter ledde till att man kunde bygga atomvapen. Det var inte riktigt vad han ville när han gjorde upptäckten.

Jag som datorprogrammerare får inte betalt för kod jag skrev för 10 år sedan, inte ens för 1 år sedan. Inte heller för varje gång kod jag skapat används.

Nej upphovsrätten borde definitivt kortas till max 20 år. 5 eller 10 vore än mer rimligt. Exempelvis CUF har föreslagit 10 år. Sedan får man arbeta fram en modell parallelt för att få bättre anpassning till internet och dagens samhälle.

Inga kommentarer: