16 april 2009

3-åringen Musikindustrin

SvD har idag en sammanställning över tidigare fall musikindustrin har skrikit i högan sky när världen runt dem förändras. Kortfattat så beter de sig som 3-åringar som skriker så snabbt de inte får som de vill. Skulle deras krav gått igenom när musikradion kom skulle de idag omsatt en bråkdel av vad de gör idag. Det är dags att ta sitt förnuft till fånga och ställa frågan: "Hur kan vi utveckla vår verksamhet och dra nytta av den nya tekniken?"
Att stämma sina kunder är aldrig en långsiktigt hållbar lösning.

Inga kommentarer: