12 mars 2009

Intiativ till att stoppa botnet

Äntligen tas det tag i att stoppa datorer som är smittade av olika virus mm från nätet. Det är PTS som har tagit ett initiativ i att hitta gemensamma regler mellan operatörerna för hur man kan stänga av abonnenter som har smittade datorer som sprider spam och annat elände.

Frågan är vad operatörernas reaktion blir.

Innan nätet blev kommersiellt var det en självklarhet att koppla bort dem som misskötte sig. Tyvärr försvann denna code of conduct då det kom in opperatörer som tjänade pengar på att sälja internetanslutningar. Jag hoppas nu att den kan återkomma. Tyvärr räcker det inte att vi gör detta på enbart svensk nivå, det måste göras på EU och världsnivå.

Detta kommer förhoppningsvis också göra att användarna blir mer intresserade av att köpa en dator som är säker. Därmed kan det komma bättre produkter och tjänster för de som inte vill/kan sköta sin dator så att den är säker.

Inga kommentarer: