11 april 2008

Advotakterna höjer min telefonräkning

Idag har en av många tvister mellan telebolagen i Sverige om samtrafikavgifter avgjorts. Samtrafikavgiften är den avgift en operatör får betala till en annan operatör när den första operatörens kunder ringer kunder i den andra operatörens nät. Kort och gott avgifter när de behöver utnyttja varandras nät.

Istället för att komma överens direkt så stämmer telebolagen varandra. Telia har stämt Tele2 för att de tar ut för mycket och Tele2 har gjort det samma mot Telia. Sedan kan en massa advokater spendera massor med tid för domstolsförhandlingar och skicka saftiga fakturer till telebolagen. Fallet som avgjorts idag faller sig så att Tele2 betala pengar till Telia. Nästa gång lär det väl bli tvårt om. (Se även E24.)

Vore det inte bättre att de kom överens och istället sänkte priserna till oss som kunder? Nä det vore nog för rationelt. Jag tycker domstolen skulle sagt att "Då ni ägnat er åt detta sandlådespel i sju år så får ni betala tillbaka pengarna till kunderna samt betala tillbaka till kunderna lika mycket som ni lagt ner på advokater."

Inga kommentarer: