1 april 2007

Årets vårstädning

Jag har nu klarat av årets vårstädning. Den har skett i form av att jag har rakat av mig skägget.

Jag håller också på att utföra min månatliga backup av personliga data på mina datorer. Backupen gör jag genom att ansluta en USB-hårddisk till en av mina datorer och sedan kör jag ett program som tankar över alla förändringar till USB-hårddisken. Förändringarna lagras i upp till ett år. Att jag har valt att använda en USB-hårddisk beror på flera saker. Dels är kapaciteten för låg på en DVD, samtidigt som priset är lågt på stora USB-anslutna hårdiskar. Det är också oerhört smidigt att använda sig av USB-hårddiskar.
Jag byter också ut mina hårddiskar åtminstone vart tredje år. Detta för att undvika hårdiskhaverier på grund av slitage.

Inga kommentarer: