28 april 2007

Hot mot pressfriheten, inte alls

Anders R Olsson hävdar nu att domen mot journalisten Niklas Svensson är ett hot mot press- och yttrandefriheten. Detta är det mest absurda påstående jag sett i detta sammanhang. Han jämför med att Svensson för femton år sedan skulle fått en pärm med uppgifter om S. Detta är en helt felaktig jämförelse. Det skall jämföras med att Svensson skulle begått inbrott i S kansli med hjälp av en kopierad nyckel och inget annat. Inbrott har i alla tider varit förbjudet, även för journalister. Olssons uttalande visar tydligt att han inte kan och inte förstår datorteknik och dess tillämpning.
Tack vare detta domstolsbeslut och ett tidigare fall kring Intentia har vi en tydlig linje mellan vad som är intrång och inte. I Intentiafallet hade en journalist ändrat en siffra i webbadressen till Intentias nyheter och därmed kommit åt företagets bokslut innan offentliggörandet. Här konstaterade domstolen att det inte var datorintrång.
Därmed kan vi konstatera att det är OK att gissa sig fram till webbadresser på en webbsite, dvs den klassiska grävande journalistiken i öppna arkiv. Däremot är det inte OK att använda en nyckel (användarnamn och lösenord) som man olovligen kommit över. Detta oavsett om det är ett datorsystem, hus eller en bil.

Anders R Olsson måste antingen komma med bättre motiveringar till sin åsikt. Med hans nuvarande motivering är vi ytterst nära en legalisering av inbrott för journalister.

Olssons debattartikel återfinns i journalisten den 24:e April.

Inga kommentarer: