21 november 2008

Regeringen pickar vidare i hönsgården

Regeringen fortsätter med det den är bäst på: Vela! Fram och tillbaka. Garantiprogramet för bankerna skulle inte på några villkor ändras enligt finansministern. Vad händer nu? Jo de ska ändra på det.

Velar gör de också med Ipred-lagen. Ipred-lagen innebär att upphovsrättsinnehavare eller dess representanter skall via domstol kunna begära ut vem som har ett visst IP-nummer om denna har ägnat sig åt illigal fildelning. Regeringens första förslag är att den gäller rättoraktivt, dvs något som går emot all praxis. Normalt sätt så gör man något idag som blir olagligt i morgon kan det inte tas upp i rätten. På samma sätt bör inte ett IP-nummer ett skivbolag samlat in idag kunna användas enligt den nya lagen när den börjar gälla. Här ändrar sig regeringen nu så det inte kommer bli så.

Jag ogillar Ipred-lagen av två anledningar. Man lämpar över polisiära uppgifter på mediebolagen. För det andra, vilket är det mest absurda. Mediebolagen får större rättigheter än vad polisen får för brott med motsvarande straffsats. Polisen har nämligen inte rätt att begära ut vem som har ett visst IP-nummer om brottet inte leder till minst två års fängelse.

Vilka företag skall nästa gång ta över polisens uppgifter och få mer rättigheter än polisen? Ska bensinmackar kunna ge bilar med trasiga lampor körförbud?

2 kommentarer:

Hans Persson sa...

Regeringens första förslag är att den gäller rättoraktivt, dvs något som går emot all praxis.

Nej, tyvärr inte. Ändringen att upphovsrätten skulle gälla fram till 70 år efter upphovsmannens död istället för 50 år (införd årsskiften 1995-96) infördes också retroaktivt.

Magnus Runesson sa...

Hmm du har rätt. Upphovsrätt verkar leva ett eget liv i lagen.

När man exvis ändrat preskribtionstider har det aldrig gält brott som redan är begågna.