4 juli 2007

Billigare tåg, men glöm SJ

SJ visar åter igen att de helst inte vill att man åker tåg. och speciellt inte utomlands. SvD skriver idag att de väst europeiska tågbolag skall börja samarbeta om biljettförsäljning och att sänka priserna. Det är definitivt ett eftersträvansvärt mål. Att det inte är lätt idag har jag tidigare skrivit om. Franska tågbolaget säljer inte nattbiljetter och tyska tågbolaget säljer inte biljetter som inte startar eller slutar i Tyskland.
Varför vill inte SJ hjälpa oss att köpa biljetter för tåg i utlandet? Det borde ju rimligen öka resandet med tåg även i Sverige. Jag kan bara finna svaret att SJ vill helst inte att man åker tåg. Som DN påpekade är vart tionde tåg försenat. Man vet aldrig vad det kostar, det varierar från timme till timme och normalpriset är hutlöst dyrt. Det bör inte vara dyrare att åka tåg för en person en given sträcka än att ta bilen. Tågen som går mellan Linköping och Gävle saknar helt servering, i början med de nya dubbeldäckarna så fanns det i alla fall kaffeautomater, men de fungerade aldrig. Nu finns inte ens de trasiga automaterna kvar.
Nä konkurrensutsätt SJ på samtliga sträckor och inte på de som SJ tycker är olönsamma.

Inga kommentarer: