29 juni 2007

Snabbare väg till Europa

Äntligen är det klart att det kommer att bli en bro mellan Danmark och Tyskland, detta rapporterar DN. Äntligen säger jag. Tillsammans med den utbyggnad som sker av den hårt trafikerade E4:an genom västergötland kommer detta göra att det går snabbare att ta sig ner till övriga delar av Europa. Bron tillsammans med andra förändringar kommer förkorta resan Malmö - Hamburg med närmare en och en halvtimme.

Bron skall även förenkla för tågen. Dock inser man ju efter SVT:s reportage i Aktuellt i går att få en väl fungerande Europeisk tågtrafik blir inte enkelt med tre olika spårbredder och sju olika elsystem. Mycket av dessa problem med järnvägen kan man troligen härleda till att de har byggts för att vara militärstrategiskt korrekta och inte i första hand för civila transporter.

Inga kommentarer: