4 juni 2009

Släpp Nationell Vägdatabas fri

IDG rapporterar idag att flera leverantörer av navigationsutrustning slutar uppdatera sina kartor över Europa. Motiveringen är att för några år sedan kostade en GPS-navigator 13000 och idag kostar den 795. Löjlig motivering, de lär ju sälja betydligt fler GPS:er idag än för några år sedan samt att elektroniken har sjunkit i pris.

I Sverige samanställer Vägverket, kommuner mfl den så kallade Nationell Vägdatabas (NVDB). Denna borde släppas fri och vara gratis, tillsammans med all annan kartdata som är finnansierad med skattepengar. Det skulle ge en möjlighet till att skapa en unik flora av tjänster där kartor används i Sverige och skapa nya arbetstillfällen då företag som vill utveckla avancerade karttjänster kommer att välja Sverige som bas.

Inga kommentarer: