3 september 2009

Förnuftet har segrat i en upphovsrättsfråga

Det blir ingen förlängning av upphovsrätten på inspelningar av musik från dagens 50 år från det att inspelningen gjordes till 70 år efter upphovsmanens död (DN). I alla fall inte just nu. Förnuftet har segrat och, för en gång skull, de med pengarna "förlorat".

Borde det inte vara lämpligt att, till en början, förkorta all upphovsrätt till 50år efter första publiceringen.

En anpassning till den mordärna tekniken är att förkorta upphovsrätten, inte för länga den. Jämför med när man, i exempelvis USA, fastslog att den som äger en bit mark äger inte allt utrymme ovanför marken ut i all oändlighet. Detta för att göra det möjligt att bedriva kommersiellt flyg. Ursprungligen ansågs man äga all mark under sin jordplätt ner till jordens mitt och allt som finns ovan marken i all oändlighet.

Inga kommentarer: